Polityka cookies

Polityka cookies

Autopayment Sp. z o.o. na swojej stronie internetowej www.paymentsystems.pl („Portal” albo „Strona internetowa”) może używać pliki cookies, czyli tzw. „ciasteczka”.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autopayment Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Lenartowicza 188, 41- 216 Sosnowiec, KRS 0000987481, adres e-mail: kontakt@paymentsystems.pl


Inspektor Ochrony Danych

W celu zapewnienia lepszej ochrony Twoich danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych („IOD”). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z IOD pisząc na adres korespondencyjny (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; z dopiskiem: „IOD”) lub za pośrednictwem poczty elektroniczne na adres e-mail iod@uodo.gov.pl.


Pliki cookies to pliki przechowywane na Twoim urządzeniu (np. komputer, smartphone, urządzenia elektroniczne posiadające dostęp do Internetu), gdy odwiedzasz Stronę internetową. Pliki cookies dostarczają informacji na Twój  temat, w tym o podejmowanych przez Ciebie działaniach na Stronie internetowej, informacje o urządzeniach, z których korzystasz (m.in. rodzaj przeglądarki, typ urządzenia, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, język, kraj), Twoich preferencjach, czy też Twojej aktywności na stronach partnerów.

Niektóre pliki cookies mogą śledzić Twoją aktywność w przeglądarce również po opuszczeniu Portalu. Pliki cookies wykorzystujemy do celów statystycznych, poprawy funkcjonalności Strony internetowej i innych funkcji.

Pliki Cookies pozwalają:

 • dostosowywać działanie naszego Portalu do preferencji Użytkownika,
 • analizować najczęściej odwiedzane strony Portalu oraz zachowania użytkowników,
 • mierzyć skuteczność reklam oraz profilować przekaz pod konkretną grupę odbiorców,
 • doskonalić nasz Portal z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań Użytkownika
 • analizować zachowanie Użytkownika na Portalu


W przypadku zablokowania funkcji cookies nie możemy zapewnić prawidłowego funkcjonowania Portalu i przeprowadzanych na nim operacji. Cookies stosowane na naszej Stronie internetowej nie przechowują danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zebrane cookies nie będą przesyłane stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce cookies i Polityce prywatności.


Cele stosowania cookies:

 • rozpoznawanie Użytkownika podczas logowania w Portalu,
 • zapamiętywanie preferencji Użytkownika,
 • personalizowanie przekazywanych treści pod konkretnych Użytkowników,
 • prawidłowe funkcjonowanie Portalu i umożliwienie prawidłowego korzystania z formularza rejestracyjnego i w celu zawierania Umów,
 • monitorowanie i zarządzanie przepływem danych na Stronie internetowej,
 • uwierzytelniania użytkownika,
 • zapewnienie bezpiecznego korzystania z Portalu,
 • prowadzenie działań analitycznych i statystycznych.

Powyższe cele stanowią nasz prawnie uzasadniony interes; przetwarzanie Twoich danych osobowych dla ich realizacji, w tym profilowanie, realizowane jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Wykorzystujemy pliki cookies do celów marketingowych na podstawie zgody użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO.

Korzystamy z dwóch rodzajów cookies:

 • Cookies sesyjne. Są to tymczasowe pliki cookies aktywne tylko wtedy, gdy użytkownik wchodzi na Stronę internetową (lub dokładniej, dopóki użytkownik nie opuści strony i nie zamknie przeglądarki). Cookies sesyjne pozwalają na zapamiętanie stronie internetowej działań użytkownika na poprzedniej stronie, eliminując konieczność ponownego wprowadzania informacji. Tego rodzaju Cookies pozostają do czasu wyłączenia przeglądarki lub opuszczenia portalu.
 • Cookies trwałe. Trwałe cookies pozostają na komputerze użytkownika po opuszczeniu strony. Pomagają one w identyfikacji klienta jako unikalnego gościa (zachowanie informacji w postaci losowo wygenerowanego numeru).  Długość pozostania cookies na komputerze użytkownika zależy od rodzaju plików cookies. Tego rodzaju Cookies pozostają do czasu ich usunięcia lub upływu czasu ich przechowywania  

Przeglądarki internetowe pozwalają na zmianę domyślnych ustawień obsługi plików cookies w tym również na całkowite ich zablokowanie. W celu zmiany ustawień należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi przez dostawców usług.